REFERENSSIT

Tuotanto- ja logistiikkakiinteistöt
·Teurastamoja, lihanjalostuslaitoksia, konepajoja, erikokoisia hallikiinteistöjä. Tavaraliikenteen maaterminaaleja ja satama-alueiden logistiikkatiloja Vaasa – Hamina akselilla. 

Kauppa-, liike- ja toimistokiinteistöt
·Suurimmat  kauppakeskukset ja vähittäiskaupan tilat Hämeen, Kymen, Etelä-Karjalan sekä Keski-Suomen alueella mm. Ideapark ja kaupunkien keskustojen keskeiset kauppakeskukset.

·Polttonestejakeluasemien arviointeja yli 200 kpl lähimmän kahdenkymmenen vuoden aikana. Uusien liikepaikka-alueiden suunnittelua uusille liittymäalueille. Toimistorakennuksien ja toimistoalueiden arviointeja. 

Suurteollisuus
·Paperitehtaita (mm. Kankaan paperitehdas Jyväskylässä), sahateollisuuden ja puunjalostusteollisuuden suuryksiköiden arviointeja, maamme suurimpiin kuuluvien konepajojen ja lasitehtaiden arvonmäärityksiä. 

Erikoiskiinteistöt
·Sairaalojen ja muiden terveydenhuollon laitosten arvonmäärityksiä (mm. Reumasairaala Heinolassa ja ETEVAn kiinteistöjä). Yksittäisten terveyskeskusten, lääkäriasemien ja vanhainkotikiinteistöjen arvonmäärityksiä.

·Vapaa-ajan kiinteistöjen arviointeja: mm. Suomen Urheiluopisto, lukuisia jäähalleja ja muita liikuntakiinteistöjä.

·Pysäköintilaitoksia, kaukolämpövoimaloita, vesivoimaloita ja vesilaitos kiinteistöjä (yhtiöittämisiä).

·Vankilan, varuskuntien ja muiden yhteiskunnan toimintoihin kuuluvien kiinteistöjen arviointeja.

·Lukuisia virastotaloja, yliopistoja, ammattikorkeakouluja, kouluja ja muita oppilaitoksia. 

Laajat maa-alueet
·Useita kymmeniä kartanoita (mm. Kytäjän kartano), lomakeskuksia, valtionhotellit Imatralla ja Punkaharjulla, Suomen suurimpiin kuuluvien maatilojen  arviointeja.