PALVELUT

ideapark.jpg

sibeliustalo.jpg

Arviointipalvelu
Markkina-arvon ja markkinavuokran määrittäminen
· Teollisuus-, varasto- ja logistiikkakiinteistöt, tuotantolaitokset (mm. elintarviketeollisuuden sekä mekaanisen ja kemiallisen puunjalostusteollisuuden laitokset)
· Toimistokiinteistöt ja -huoneistot
· Liikehuoneistot, kauppakeskuskiinteistöt, liikekiinteistöjen rakennusoikeuden arvo

Erikoiskiinteistöjen arviointi kautta maan
· Hotellit, matkailualueet, vapaa-ajan keskukset

· Sairaalat, sosiaalitoimen kiinteistöt
· Kuntakiinteistöt mm. energialaitokset
· Metsä- ja maatalouden kiinteistöt
· Soran- ja kallionottoalueet
· Huoltoasemat

Neuvonantopalvelu
· Avustus vuokrasopimusten laadinnassa
· Maankäyttön suunnittelu mm. uudet liikealueet

· Neuvonanto osto-/myyntitilanteissa

Kiinteistöveroanalyysit
· Kiinteistöveron oikeellisuuden tarkastuspalvelu ja kiinteisetöveron takaisin perintä hakemusten laatiminen